Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet Det betyder att du kan få ersättning om din resa blir inställd eller avbruten om vi skulle drabbas av insolvens.